Code popup quảng cáo góc trái, góc phải cho website

Việc đặt quảng cáo popup góc trái và góc phải chắc chắn Webmaster nào cũng sẽ có lúc cần, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn 2 code popup phổ biến nhất để chèn quảng cáo popup góc trái và góc phải vào website.

Code Popup quảng cáo góc trái, góc phải màn hình website

Code Popup quảng cáo góc trái, góc phải màn hình website

1. Quảng cáo popup góc phải:

<script type="text/javascript">
function hide_float_right() {
  var content = document.getElementById('float_content_right');
  var hide = document.getElementById('hide_float_right');
  if (content.style.display == "none")
  {content.style.display = "block"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_right()">Tắt quảng cáo [X]</a>'; }
    else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_right()">Xem quảng cáo...</a>';
  }
  }
</script>
<style>
.float-ck { position: fixed; bottom: 0px; z-index: 9000}
* html .float-ck {position:absolute;bottom:auto;top:expression(eval (document.documentElement.scrollTop+document.docum entElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0))) ;}
#float_content_right {border: 1px solid #01AEF0;}
#hide_float_right {text-align:right; font-size: 11px;}
#hide_float_right a {background: #01AEF0; padding: 2px 4px; color: #FFF;}
</style>
<div class="float-ck" style="right: 0px" >
	<div id="hide_float_right">
		<a href="javascript:hide_float_right()">Tắt Quảng Cáo [X]</a></div>
	<div id="float_content_right">
		<!-- Start quang cao-->
		 <a href="http://xuanthuc.com" target="_blank" ><img src="http://xuanthuc.com/images/banner/wordpress-toan-tap.jpg" width="300" height="250"></a>
		<!-- End quang cao -->
	</div>
</div>

2. Quảng cáo popup góc trái:

<script type="text/javascript">
function hide_float_left() {
  var content = document.getElementById('float_content_left');
  var hide = document.getElementById('hide_float_left');
  if (content.style.display == "none")
  {content.style.display = "block"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_left()">Tắt quảng cáo [X]</a>'; }
    else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_left()">Xem quảng cáo...</a>';
  }
  }
</script>
<style>
.float-ck { position: fixed; bottom: 0px; z-index: 9000}
* html .float-ck {position:absolute;bottom:auto;top:expression(eval (document.documentElement.scrollTop+document.docum entElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0))) ;}
#float_content_left {border: 1px solid #01AEF0;}
#hide_float_left {text-align:left; font-size: 11px;}
#hide_float_left a {background: #01AEF0; padding: 2px 4px; color: #FFF;}
</style>
<div class="float-ck" style="left: 0px" >
  <div id="hide_float_left">
		<a href="javascript:hide_float_left()">Tắt Quảng Cáo [X]</a></div>
	<div id="float_content_left">
		<!-- Start quang cao-->
		  <a href="http://xuanthuc.com" target="_blank" ><img src="http://xuanthuc.com/images/banner/wordpress-toan-tap.jpg" width="300" height="250"></a>
		<!-- End quang cao -->
	</div>
</div>

Chúc các bạn thành công!

GỬI BÌNH LUẬN