• English
  • Tiếng Việt
  • TỔNG QUAN

    "Genius ít tin rằng điều quan trọng là sử dụng sự huy động để sống một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh hơn!"

    Đừng cho rằng họ biết để làm bất cứ điều gì. Dạy cho họ tất cả mọi thứ.

    Làm thế nào để gõ cửa phòng tắm, làm thế nào để đóng nó phía sau họ, làm thế nào để rửa tay, vứt khăn ... thường lệ, thói quen, thói quen, ...