• English
 • Tiếng Việt
 • Vì sao nên học Robotics tại LG?

  Chương trình học chế tạo người máy của chúng tôi tập trung vào các mục tiêu học tập cụ thể, tài liệu nguyên bản, và những đánh giá quá trình học đầy đủ của bé. Chúng tôi đã tạo ra một phương thức đánh giá STEAM cho mỗi bé, giáo viên và phụ huynh có thể theo dõi sự tiến bộ của các em thông qua mỗi buổi học và khóa học. Quy mô lớp học sẽ được thiết kế ở mức độ vừa đủ để tất cả các bé đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giáo viên.

  Với đội ngũ giảng dạy có kinh nghiệm thực hành, hiểu biết về kỹ thuật và nhiệt tình, cùng với bầu không khí

  lớp học thú vị, chúng tôi tin chắc rằng các bé sẽ hào hứng được tham gia các lớp thêm nhiều lần nữa.

  Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị cho các bé để có thể tham gia các cuộc thi và triển lãm quốc tế khác nhau như LEGO Olympics và LEGO Robotis.

  Với mỗi bài học, chúng tôi và các bé sẽ cùng khám phá, sáng tạo và chia sẻ.

  Chương trình chế tạo người máy của chúng tôi mang đến những ý tưởng mạnh mẽ từ khoa học máy tính, đặc biệt là lập trình cấu trúc người máy.

  Thuật ngữ ý tưởng lớn đề cập đến một khái niệm trung tâm trong một lĩnh vực đồng thời hữu ích, kết nối với các nguyên tắc khác và có nguồn gốc từ kiến thức trực quan mà trẻ đã tiếp thu trong một thời gian dài.

  Những ý tưởng mạnh mẽ từ khoa học máy tính được đề cập trong chương trình giảng dạy này bao gồm:

  quy trình thiết kế kỹ thuật, tạo ra người máy, kiểm soát tiến trình theo trình tự và các hướng dẫn (các mạch và các nhánh), các thông số và cảm biến.

  Những ý tưởng này sẽ được khám phá trong chương trình giảng dạy dựa trên mỗi chủ đề khác nhau và có thể tùy chỉnh để hợp với từng lứa tuổi khác nhau.