Tác Giả

Họ Tên: Nguyễn Xuân Thức

Ngày Sinh: 17/11/1989

Quê Quán: Bình Phước

Làm Việc: Hồ Chí Minh

Học Tập: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Chuyên Ngành: Công Nghệ Phần Mềm

Sở Thích: Nghe Nhạc, Khám Phá, Chém Gió

“Sở” Ghét: Làm những gì mình không thích.

xuanthucblog

GỬI BÌNH LUẬN