Câu thần chú thương hiệu (Brand Mantra)

Một thương hiệu muốn khác biệt cần có một Big Idea (một ý tưởng lớn). Nhiều thương hiệu đi qua một quãng đường dài nhìn lại vẫn không thể mô tả rõ ràng bức chân dung của họ …

Bạn có phải là một người sếp đủ kiên nhẫn

Tôi từng có cơ hội làm việc tại nơi (MNC) với những đồng đội có bằng MBA, MSc, MA … trở lên. Xét về toàn diện, trình độ họ cao, tính phồi hợp và hiệu quả công việc …